Oferta

Usługi energetyczne

 Usługi energetyczne

W ramach usług energetycznych wykonujemy usługi związane z szeroko rozumianą infrastrukturą energetyczną - projekty energetyczne, budowa przyłączy energetycznych, stacji zasilania, systemy monitoringu energii, modernizacja układów pomiarowych, kompensacja mocy, oświetlenie, fotowoltaika, stacje ładowania pojazdów, obsługa techniczna, konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń.

Nasi projektanci wykonują kompletny projekt, dokonują koniecznych uzgodnień i uzyskują niezbędne pozwolenia na budowę, na podstawie których wykonywane jest przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego wykonywana jest siłami własnymi i przez współpracujących z nami od lat sprawdzonych partnerów biznesowych.

Proces przyłączenia kończymy procedurą odbioru technicznego, dodatkowo bierzemy udział w rozruchu najważniejszych odbiorników energii elektrycznej Oferujemy również objęcie naszym nadzorem pracy systemu zasilania, pilnowanie terminów i wykonywanie badań i przeglądów okresowych wymaganych przepisami.