Oferta

Umowy CPPA

Z branżą energetyczną związani jesteśmy już od 2014 roku. Przez ten czas nawiązaliśmy owocną współpracę licznymi koncernami energetycznymi i stworzyliśmy prężnie działającą strukturę firmy, opartą o doświadczenie kadry zarządzającej, wiedzę doradców oraz umiejętności naszych specjalistów. Na bieżąco śledzimy nowości na bardzo dynamicznym rynku, aby móc zaoferować przedsiębiorcom najlepsze rozwiązania energetyczne, pozwalające im zoptymalizować koszty zakupu energii. W ramach wsparcia energetycznego, oferujemy obsługę zawartych umów. Jedną z naszych specjalności stały się korporacyjne umowy CPPA, które w Polsce stanowią nowość o bardzo dużym potencjale (wykorzystywaną m.in. przez markę Orange).

Skontaktuj się z nami! Kompleksowo pomożemy Ci w dobraniu, zawarciu oraz obsłudze umowy CPPA.

Zadzwoń na numer +48 515 792 391
lub wyślij maila na kontakt@e-poweron.pl

Czym jest umowa CPPA?

Umowa CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) to umowa na sprzedaż energii, która jest zawierana bezpośrednio pomiędzy wytwórcą energii i jej odbiorcą. W umowie tej pomijana jest spółka obrotu, co przedkłada się na korzyści finansowe i większą niezależność.

W Polsce mowy CPPA zawierane są w dwóch głównych modelach:

  • fizycznym,
  • finansowym.

Fizyczny CPPA

Umowa CPPA w modelu fizycznym (sleevedCPPA) pozwala na faktyczną sprzedaż energii elektrycznej (wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych) ostatecznemu odbiorcy. W realizacji umowy w tym modelu niezbędny jest operator sieci elektroenergetycznej. Wytwórca sprzedaje odbiorcy konkretną ilość wytworzonego prądu po cenie, która jest ustalona w umowie. Odbiorca fizycznie wykorzystuje zakupioną energię.

Finansowy CPPA

Umowa CPPA w modelu finansowym (Virtual PPA, VPPA) nie obejmuje fizycznej sprzedaży wyprodukowanego prądu. Wytwórca nie realizuje wtedy realnej dostawy zielonej energii do odbiorcy. Umowa obejmuje kontrakt różnicowy. Strony podpisujące umowę VPPA ustalają stałą cenę energii elektrycznej. Energię kupują i sprzedają na rynku we własnym zakresie – zawierając inne umowy z podmiotami trzecimi.

Jednocześnie umowa CPPA typu finansowego zobowiązuje strony do rozliczania różnic pomiędzy ceną, którą w niej określiły, a hurtową ceną energii obowiązującą aktualnie na rynku (tzw. spot price). W sytuacji, gdy rynkowa cena za wolumen energii energetycznej jest wyższa niż podana w umowie VPPA, producent zielonej energii musi zapłacić na rzecz odbiorcy różnicę. Gdy zaś cena rynkowa jest niższa niż ta ustalona w umowie, to odbiorca musi wyrównać różnicę wytwórcy.

Umowa korporacyjna CPPA typu finansowego w praktyce pozwala przedsiębiorstwom uniezależnić się od dużych rynkowych wahań cen za energię elektryczną.

Umowa Virtual PPA jako instrument finansowy

Definicja umowy VPPA pojawiła się w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z 29.07.2005 roku. Zgodnie z zapisami prawnymi jest ona w Polsce rozumiana jako „kontrakt na różnicę”. Z tego powodu korporacje, które chcą skorzystać z możliwości podpisania tego typu umowy, muszą upewnić się, czy polityka finansowa ich firmy pozwala zawierać ten rodzaj umów.

Czy do podpisania umowy VPPA firma potrzebuje zezwolenia na działalność maklerską?

Najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby strony podpisujące umowę CPPA w modelu finansowym, nie były zobligowane do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Warto podkreślić, że Ustawa z 29.07.2005 obliguje podmioty gospodarcze, które chcą obracać instrumentami finansowymi, do uzyskania takiego pozwolenia.

Umowy VPPA mogłyby jednak zostać wyłączone z tej regulacji na podstawie tzw. wyłączenia dotyczącego działalności na własny rachunek. W art. 70 ust. 1 punkt 3 znajduje się zapis wyłączający z obowiązku posiadania pozwolenia na działalność maklerską w przypadku podmiotów kupujących bądź sprzedających instrumenty finansowe, inne niż towarowe instrumenty pochodne, na własny rachunek. Definicję towarowego instrumentu pochodnego można znaleźć w Pakiecie MiFID II / MiFIR (Markets in Financial Instruments Directive / Regulation), który definiuje obrót instrumentami finansowymi, nadzór nad działalnością oraz usługami inwestycyjnymi na terenie UE (pakiet reguluje rynki finansowe i towarowe oraz ich uczestników). Definicja towarowego instrumentu pochodnego jest zawarta w art. 2 ust. 1 punkt 30 Rozporządzenia MiFIR i wyraźnie wskazuje, że kontrakt różnicowy nie jest zaliczany do tej grupy.

Umowa CPPA – korzyści dla Twojej firmy

Umowa CPPA pozwoli Twojej firmie na:

  • obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
  • uniezależnienie się od wahań rynkowych cen energii,
  • bardziej precyzyjne rozplanowanie budżetu,
  • budowę proekologicznego wizerunku marki poprzez korzystanie z zielonej energii,
  • realne ograniczenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery i przyczynienie się do walki ze zmianami klimatycznymi,
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Umowa CPPA z Epoweron

Specjaliści Epoweron pomogą Twojej firmie zawrzeć korzystną (i zgodną z przepisami obowiązującymi w UE) umowę CPPA. Znajomość rynku energetycznego, wieloletnie doświadczenie w branży i współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi pozwoliły nam wypracować procedury wspierające naszych Klientów w optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Z nami postawisz w swojej działalności na ekologiczną, a zarazem tanią zieloną energię.

Przeanalizujemy sytuację prawną oraz zapotrzebowanie Twojej firmy na energię, przygotujemy szczegółowe plany i pomożemy Ci wybrać najlepszych wytwórców. Następnie przygotujemy umowy CPPA w najkorzystniejszym dla korporacji modelu – obsługujemy sleevedCPP oraz VPPA. Zadbamy o negocjację najlepszych cen stałych kontraktu różnicowego lub umowy na fizyczną dostawę energii. Zweryfikujemy tekst umowy przedstawionej przez drugą stronę pod kątem obowiązujących przepisów oraz wymogów formalnych. Możemy zająć się również obsługą zawartych umów CPPA – sporządzimy potrzebne wnioski, raporty i zestawienia, sprawdzimy zgodność rozliczeń z umową oraz zajmiemy się ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym.

Chcesz bezpiecznie podpisać umowę CPPA? A może potrzebujesz fachowej porady z tego zakresu?

Zapraszamy do kontaktu w sprawie umów CPPA – nasi eksperci podzielą się z Tobą specjalistyczną wiedzą i pomogą dobrać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Zadzwoń na numer +48 515 792 391
lub wyślij maila na kontakt@e-poweron.pl