Oferta

Modernizacja systemu oświetlenia

Modernizacja systemów oświetlenia w obiektach, w których jest ono szeroko wykorzystywane, przynosi bezpośrednie korzyści w postaci oszczędności energetycznych (potencjalnie można je obniżyć nawet o 60%). Dotyczy to często pomieszczeń oświetlonych za pomocą przestarzałych źródeł, które niewspółmiernie zwiększają koszty utrzymania. Jednak największym potencjałem oszczędności dysponują nowoczesne przestrzenie komercyjne, w których intensywne oświetlenie jest niezbędne z punktu widzenia sprzedaży a w związku z tym pole do optymalizacji systemu bardzo duże.

Obniżanie kosztów oświetlenia

Oprócz prostych oszczędności energii, ta usługa prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z regularną konserwacją urządzeń, obniżenia awaryjności systemu oświetlenia i osiągnięcia maksymalnej wydajności systemu oświetlenia. Dodatkową korzyścią w połączeniu z usługą eksploatacji instalacji przez firmę działającą w formule ESCO jest przeniesienie na nią odpowiedzialności za bezpieczną eksploatację systemu oświetlenia i wymóg zapewnienia maksymalnej wydajności systemu, przy wykorzystaniu technologii LED i systemów zarządzania.

 

Korzyści:

  • oszczędność kosztów związanych z energią elektryczną i regularną konserwacją urządzeń;
  • regularne kontrole urządzeń i elastyczne interwencje operacyjne;
  • obniżenie awaryjności;
  • Możliwość efektywnego regulowania oświetlenia, zgodnie z bieżącymi potrzebami
  • Wzrost bezpieczeństwa ruchu i osób na drogach