Oferta

Optymalizacja kosztów energii - poprawa efektywności energetycznej

Optymalizacja kosztów energii

Już dziś możesz zlecić optymalizację kosztów energii w Twoim przedsiębiorstwie. Kompleksowo zajmiemy się poprawą efektywności energetycznej. Pomożemy Ci w wyborze optymalnych produktów oraz najlepszych sprzedawców energii oraz gazu. Służmy fachową radą przy opracowywaniu zapytań ofertowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Optymalizacja kosztów energii realizowana jest także poprzez skuteczne zarządzanie energią. W tym zakresie podejmujemy się opracowań specjalistycznych raportów analitycznych, zbieramy najświeższe informacje o rynku energetycznym oraz gazowym. Wykonujemy plany dotyczące zapotrzebowania na energię, w których uwzględniamy przyszły rozwój i wszelkie unowocześnienia.

Skuteczna poprawa efektywności energetycznej możliwa jest także dzięki przeprowadzanym przez nas audytom. Wykonujemy profesjonalne audyty dokumentacji, infrastruktury oraz audyty energetyczne.

Dzięki analizie dokumentów (wydanych warunków, umów, faktur) jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty energii, obierając najkorzystniejszą ścieżkę, adekwatną do potrzeb klienta. Przegląd infrastruktury pozwala nam na precyzyjne określenie wymagań stawianym dostawcom energii a dzięki wykonywanym przez nas audytom efektywności energetycznej masz możliwość uzyskania dotacji na modernizację swoich maszyn oraz uzyskanie ważnych certyfikatów.

Już dziś zgłoś się do nas - optymalizacja kosztów energii to nasza specjalność! Nasza doświadczona i kompetentna kadra podejmie się nawet najtrudniejszych wzywań, znajdując zawsze najlepsze rozwiązania.

 • Audyty dokumentacji
  Na podstawie analizy zawartych umów, faktur, otrzymanych warunków, doradzamy sposób optymalizacji kosztów związanych z energią zużywaną na potrzeby klienta.
 • Audyty infrastruktury
  Nasi specjaliści przeprowadzają przegląd infrastruktury energetycznej u klienta i sporządzają raport odnośnie spełnienia określonych wymagań, słabych punktów itp.
 • Audyty energetyczne
  Przeprowadzamy Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw oraz Audyty Efektywności Energetycznej - niezbędne do uzyskania dofinansowania na modernizację parku maszynowego lub infrastruktury a także otrzymania białych certyfikatów.
 • Wybór sprzedawcy
  Przeprowadzamy w imieniu klienta wybór odpowiednich produktów oraz sprzedawców zarówno energii jak i gazu, pomagamy opracować zapytania ofertowe, SIWZ oraz organizujemy grupy zakupowe.
 • Zarządzanie energią
  Opracowujemy bieżące raporty analityczne, dostarczamy informacji o rynku energii oraz gazu, sporządzamy plany zapotrzebowania na energię i gaz uwzględniające planowany rozwój, modernizację fabryki itp.

Korzyści ze współpracy

 1. Oszczędności nawet do kilkudziesięciu %
 2. Bieżąca i profesjonalna wiedza o rynku oraz najnowszych rozwiązaniach
 3. Całkowita kontrola i świadomość kosztów

Przykładamy szczególną uwagę do analizy możliwości optymalizacji kosztów dystrybucyjnych, gdzie można uzyskać znaczące oszczędności bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Konstrukcja rynku energii znacznie ogranicza zmianę firmy świadczącej usługi dystrybucji (monopol lokalny), natomiast odbiorca, w ramach zapisów taryfy OSD, ma swobodę kształtowania parametrów wpływających na koszty dystrybucyjne. Koszty dystrybucji stanowią średnio 30-40% wysokości faktury za energię elektryczną. Istotne jest, aby dobrać parametry umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji w optymalny dla odbiorcy sposób. Z naszych doświadczeń wynika, że średnie oszczędności po audycie oraz przeprowadzonym czynnościom optymalizacyjnym sięgają średnio 20% kosztów dystrybucyjnych, a w wybranych przypadkach udaje nam się obniżyć koszty dystrybucji nawet o 70%. Nasze działania polegają na cyklicznej optymalizacji i kontroli profilu energetycznego w ramach taryfy OSD