Oferta

Negocjacje umów sprzedaży, dystrybucyjnych, umów o przyłączenie do sieci.

W imieniu naszych klientów prowadzimy negocjacje umów zawartych ze sprzedawcami energii/gazu, umów o świadczenie usług dystrybucji a także umów o przyłączenie do sieci.