Oferta

Kompensacja Mocy Biernej

Co to jest Moc Bierna?

Moc bierna w obwodach prądu zmiennego jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania maszyn elektrycznych.

W zależności od odbiornika energii wyróżniamy:

  • Energię bierną indukcyjną (pobraną) - związaną z odbiornikami indukcyjnymi energii (np. silniki elektryczne, transformatory, piece indukcyjne
  • Energia bierna pojemnościowa (oddana) - związana ze źródłami mocy biernej (np. generatory, UPS-y, kondensatory oraz pojemność linii energetycznych)

Zarówno moc bierna indukcyjna, jak i pojemnościowa wpływa na zwiększenie strat cieplnych oraz ogranicza sprawność transformatorów i linii kablowych, zatem usunięcie z sieci mocy biernej powoduje zmniejszenie współczynnika mocy, jak również spadek składowej prądu i wydłużenie żywotności kabli, transformatora oraz innych elementów sieci zasilającej.

 

Usuwamy moc bierną za pomocą kondensatorów mocy biernej. Wyróżniamy następujące ich rodzaje:

  • Baterie kondensatorów symetryczne
  • Baterie kondensatorów asymetryczne
  • Baterie kondensatorów z dławikami zabezpieczającymi
  • Filtry aktywne

Wybór rozwiązania kompensatora mocy biernej zależny jest od rodzaju odbiorników zainstalowanych u odbiorcy, częstotliwości zmiany obciążenia, asymetrii obciążenia i wielu innych czynników.

 

Moc bierna w obwodach prądu zmiennego jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania maszyn elektrycznych. W zależności od odbiornika energii wyróżniamy:

 

Za co płacisz?

 Współczynnikiem charakteryzującym stosunek wartości mocy biernej do mocy czynnej Q/P jest współczynnik tg? (parametr ten zawsze jest rozliczany na fakturze dystrybucyjnej za energię elektryczną). Odbiorca, który średnio  przez cały okres rozliczeniowy utrzymuje wspomniany współczynnik tg? na poziomie od 0 do 0,4 przy indukcyjnym charakterze mocy nie ponosi opłat za moc bierną. W przypadku, gdy ten współczynnik jest większy niż 0,2 - 0,4 (w zależności od OSD) odbiorca ponosi opłaty za moc bierną indukcyjną w wielkości zależnej od zużycia danej mocy.

Na fakturze za dystrybucję w pozycji „energia biernej indukcyjnej lub energia bierna pojemnościowa” należy sprawdzić poziom współczynnika mocy (tg ?). Jeżeli jest wyższy niż umowny (np. 0,4 – umowny, a zarejestrowany – 0,78), pojawią się na naszej fakturze kary – których możesz uniknąć stosując kompensację mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej

W celu wyeliminowania opłat za moc bierną stosuje się kompensację mocy biernej.

Korzyści związane z kompensacją mocy biernej:

  • Obniżenie lub całkowite wyeliminowanie opłat za moc bierną pobraną i oddaną
  • Zmniejszenie strat mocy czynnej w związku z przepływem mocy biernej, a tym samym obniżenie  opłat za moc czynną
  • Odciążenie sieci i urządzeń z przepływów związanych z mocą bierną

Najczęstszą metodą kompensacji mocy biernej jest  stosowanie kompensatorów mocy biernej.

 

Wybór rozwiązania kompensatora mocy biernej zależny jest od rodzaju odbiorników zainstalowanych u odbiorcy, częstotliwości zmiany obciążenia,  asymetrii obciążenia i wielu innych czynników.

W celu doboru optymalnego układu kompensacji mocy biernej, należy wykonać pomiary analizatorem sieci.

Pomiar wykonywany jest za pomocą urządzeń certyfikowanych urządzeń pomiarowych. Analizator AS–3minidiagnoza przeznaczony jest do monitorowania określonych w Prawie Energetycznym standardów jakościowych zasilania. Wykorzystywany jest do prowadzenia miejscowych i czasowych pomiarów i rejestracji parametrów sieci jedno i trójfazowej. Przy pomocy interfejsu komunikacyjnego oraz dedykowanego oprogramowania dostępny jest podgląd bieżących pomiarów oraz możliwe jest przeglądanie wielkości zarejestrowanych, z uwzględnieniem daty i czasu rejestracji oraz sporządzanie raportów w postaci tabel i wykresów.

Na podstawie wykonanego pomiaru dokonujemy analizy i dobieramy urządzenie o optymalnych parametrach (m.in. moc, ilość stopni, możliwość rozbudowy, rodzaj wykonaniu). Następnie przedstawiamy ofertę dostosowana do Twoich wymagań oraz możliwości finansowych.

Opłacalność kompensacji mocy biernej

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że Odbiorcy energii, którzy ponoszą opłaty za energię bierną powyżej 300 PLN/miesięcznie powinni zainstalować układ kompensacji mocy biernej.

Okresy zwrotu inwestycji bywają bardzo różne i zależą od miesięcznej opłaty za energię bierna na fakturze oraz ceny baterii kondensatorów. Niektórym z naszych Klientów inwestycja zwracała się już w trzecim miesiącu użytkowania a innym w ciągu 11 miesięcy.

Już dziś skorzystaj z naszej obsługi energetycznej!