Oferta

Farmy fotowoltaiczne

Projektowanie i montaż farm fotowoltaicznych to jedna z głównych specjalności PowerOn. Nasz zespół doskonale zna specyfikę polskiego rynku energetycznego, a zagadnienia związane z przetwarzaniem energii słonecznej w elektryczną nie mają przed nami tajemnic. Swoją wiedzę wykorzystamy, aby umożliwić Ci budowę wydajnej farmy fotowoltaicznej pozwalającej na szybki zwrot poniesionych kosztów. Nie musisz znać się na energii słonecznej – to my zadbamy, aby cały proces przebiegł sprawnie, a inwestycja szybko zaczęła się zwracać!

Przeanalizujemy Twoją aktualną sytuację i potrzeby, a następnie doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania. Nasi doświadczeni konsultanci w prosty sposób objaśnią Ci specjalistyczne pojęcia, doradzą najlepszą moc farmy, rodzaj przyłącza oraz dobór działki. Przeprowadzimy audyt powierzchni pod instalację, stworzymy projekt elektryczny i instrukcję współpracy ruchowej oraz sporządzimy wniosek o koncesję do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dostarczymy wszystkie potrzebne materiały i urządzenia. Zadbamy o szybki, bezpieczny i w pełni profesjonalny montaż farmy fotowoltaicznej – siedzibą naszej firmy jest Poznań, ale ekipy montażowe pracują na terenie całego kraju. Przygotujemy dokumentację dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przetestujemy i uruchomimy instalację, przeszkolimy Twój zespół z obsługi systemu oraz zadbamy o regularny serwis farmy fotowoltaicznej.

Farma fotowoltaiczna – co to jest?

Farma fotowoltaiczna (elektrownia słoneczna) to specjalistyczna instalacja, która pozwala wykorzystać energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej. Budowa farmy fotowoltaicznej polega na zamontowaniu potrzebnej infrastruktury (paneli, inwerterów i innych elementów konstrukcyjnych instalacji) oraz jej przyłączeniu do sieci elektrycznej. Może ona osiągać moc od kilkudziesięciu kilowatów do kilku megawatów. Poziom uzależniony jest od ilości paneli działających w ramach instalacji – im jest ich więcej, tym moc całego układu jest wyższa.

Jak działają farmy fotowoltaiczne?

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje efekt fotowoltaiczny. Zjawisko fotoelektryczne jest możliwe, dzięki powstawaniu siły elektromotorycznej w półprzewodniku (najczęściej stosowany jest krzem). Kontakt fotonów (pochodzących z padających promieni słonecznych) z krzemem wprawia jego elektrony w ruch. Dzięki temu w panelach powstaje prąd. Podłączone do paneli falowniki (inwertery solarne) przetwarzają wyprodukowany prąd stały w zmienny o parametrach wykorzystywanych przez sieć publiczną. Dzięki temu wytworzona energia może zasilać oświetlenie i urządzenia podłączone do farmy, być magazynowana w akumulatorach lub trafiać do sieci dystrybucyjnej i być przesyłana do innych użytkowników.

Farmy fotowoltaiczne, a mikroinstalacje – poznaj różnice

Farmy fotowoltaiczne to instalacje z tysięcy paneli, które powstają z myślą o produkcji energii na użytek komercyjny. Mają bardzo dużą moc, a ich właściciele nastawiają się na odsprzedaż prądu. Cała wytworzona na farmie energia trafia do sieci, a dopiero stąd przekazywana jest do użytkowników końcowych.

Elektrownia słoneczna Noor Abu Dhabi w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (działająca od 2019 roku) ma imponująca moc 1,177 GW i zajmuje około 8 km2 powierzchni. W 2020 roku uruchomiono Park solarny Pavada w indyjskim stanie Karnataka, który osiąga łączną moc 2,05 GW. Obiekt w chińskiej prowincji Qinghai osiąga moc 850 MW, a w indyjskim stanie Tahil Nadu 648 MW. Farmy fotowoltaiczne w Polsce mają znacznie skromniejszą moc niż inwestycje w krajach o dużo większym nasłonecznieniu. Nadal składają się jednak z wielu paneli fotowoltaicznych i zajmują dużą powierzchnię. Z tego powodu najczęściej montuje się je bezpośrednio na ziemi.

Największym zainteresowaniem w kraju cieszą się mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ich łączna moc nie przekracza 50 kW. Konstrukcje zwykle montuje się na dachach budynków. Energia produkowana jest tutaj przede wszystkim na potrzeby własne właściciela (firmy, gospodarstwa domowego lub rolnego). Wytwarzany prąd może zasilać wykorzystywane urządzenia lub być magazynowany w akumulatorze na wypadek zachmurzenia i związanego z nim spadku wydajności instalacji. Dopiero nadwyżki prądu mogą zostać odsprzedane do sieci energetycznej.

Farma fotowoltaiczna – jak wybrać działkę?

Wydajność farmy fotowoltaicznej w bardzo dużym stopniu zależy od poziomu nasłonecznienia. To padające promienie wprawiają w ruch elektrony półprzewodnika i pozwalają wytwarzać prąd. Bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej lokalizacji dla inwestycji. Należy wybrać działkę na płaskim terenie o klasie gleby IV lub niższej. Słynny Park solarny Pavada w indyjskim stanie Karnataka powstał na ziemiach, które w ogóle nie mogły być wykorzystywane przez miejscowych rolników z powodu nawiedzających je susz.

Idealną lokalizacją są nieużytki rolne o powierzchni co najmniej 2 hektary. Działka nie może być zacieniona przez drzewa lub budynki. Najlepiej, gdy w niedalekiej odległości od planowanej inwestycji, znajduje się sieć niskiego lub średniego napięcia. Rodzaj sieci przesądza o wielkości instalacji, którą będzie można do niej wpiąć. Inwestorom łatwiej jest wtedy uzyskać warunki przyłączenia i zawrzeć korzystną umowę przyłączeniową.

Farma fotowoltaiczna – pozwolenie na budowę

Montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy niższej niż 50 kW nie wymaga pozyskania pozwolenia na budowę (art. 29, pkt. 2, poz. 16 Ustawy o prawie budowlanym). Do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW należy jednak zastosować obowiązek uzgodnienia pod względem zdolności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego.

W przypadku farm fotowoltaicznych o mocy od 50 kW, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę wydanego przez starostwo powiatowe. Konieczne jest przygotowanie projektu budowlanego (dla mikroinstalacji wystarczający jest projekt wykonawczy lub koncepcja techniczna). Kolejnym punktem, poprzedzającym inwestycję, jest uzyskanie warunków przyłączeniowych instalacji. Inwestor ma również obowiązek sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) uchwalony przez gminę, na której terenie znajduje się działka. Gdy gmina nie posiada MPZP, można zlokalizować farmę fotowoltaiczną na działce na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Fotowoltaika służy ochronie środowiska, dlatego produkcja i dystrybucja tzw. zielonej energii powinna zostać uznana przez gminę za inwestycję celu publicznego.

Decyzja środowiskowa

Budowa i montaż elementów farmy fotowoltaicznej może wymagać uzyskania decyzji środowiskowej. Kiedy taka decyzja jest konieczna? Odpowiedź można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do budowy elektrowni słonecznej odnosi się punkt 2, poz. 54 rozporządzenia. Przepisy przewidują, że systemy fotowoltaiczne potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko naturalne.

Uzyskanie decyzji środowiskowej niezbędne jest dla farm fotowoltaicznych, które:

 • zajmują powierzchnię minimum 0,5 ha i są zlokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody (w tym w parkach krajobrazowych i narodowych lub rezerwatach) bądź w otulinach form ochrony przyrody,
 • zajmują powierzchnię przekraczającą 1 ha (niezależnie od usytuowania działki).

Dla inwestycji o powierzchni nie przekraczającej 1 ha, usytuowanych na terenach nie objętych formami ochrony przyrody, decyzja środowiskowa nie jest wymagana.

Koncesja

Ustawa Prawo energetyczne obliguje przedsiębiorców, którzy chcą produkować energię elektryczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, do konieczności uzyskania odpowiedniej koncesji. Dotyczy to przedsiębiorstw, dla których produkcja prądu ma być głównym podmiotem prowadzonej działalności. Koncesję na produkcję energii z odnawialnych źródeł wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Elektrownia słoneczna może rozpocząć swoją działalność po uzyskaniu koncesji, rejestracji na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) oraz uruchomieniu i odbiorze farmy fotowoltaicznej przez firmę energetyczną.

Tytuł prawny do nieruchomości

Farma fotowoltaiczna może powstać wyłącznie na nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny. Najprościej, gdy inwestor będzie właścicielem ziemi. W przypadku braku odpowiedniej działki, możliwe jest postawienie elektrowni słonecznej na nieruchomości wydzierżawionej. Warto jednak wiedzieć, że przygotowanie gruntu pod budowę i montaż farmy fotowoltaicznej, w około 90% będzie wtedy leżeć po stronie właściciela działki (to on musi wystąpić o stosowne pozwolenia i na jego dane będą przychodzić nakazy płatnicze), co znacznie utrudni całą procedurę.

Budowa i montaż farmy fotowoltaicznej – czy to się opłaca?

Budowa, montaż i uruchomienie farmy fotowoltaicznej to korzystna inwestycja, która może przynieść duże profity. Fotowoltaika to energetyczna rewolucja pozwalająca pozyskiwać prąd z promieni słonecznych. Odnawialne źródła energii są przyjazne dla środowiska, dlatego tzw. zielona energia i jej producenci na całym świecie są promowani przez organizacje międzynarodowe oraz rządy poszczególnych państw. Obecnie polscy inwestorzy mogą korzystać z dotacji ministerialnych, samorządowych oraz pochodzących ze środków UE, które pozwalają wcześniej uzyskać zwrot z inwestycji. Przypuszcza się, że w przyszłości dofinansowania branży OZE mogą jeszcze bardziej wzrosnąć.

Farmy fotowoltaiczne pozwolą Ci:

 • uniezależnić działanie swojej firmy od rosnących cen prądu,
 • obniżyć firmowe rachunki za energię,
 • odpisać koszty instalacji systemu od podatku dochodowego,
 • produkować czystą, zieloną energię przyjazną dla środowiska naturalnego,
 • generować wysokie dochody – potrzeby energetyczne cały czas rosną, dlatego jest to cenny produkt, który na pewno w przyszłości będzie się sprzedawał,
 • zyskać źródło stałych dochodów – farmy fotowoltaiczne są proste w swojej budowie, praktycznie bezobsługowe i odporne na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych. Przez długie lata będziesz mógł czerpać zyski bez konieczności wymiany urządzeń czy kosztownych napraw.

Budowa, montaż i serwis farmy fotowoltaicznej – dlaczego z PowerOn?

Z fotowoltaiką jesteśmy związani od 2014 roku. Rozwijamy się wraz z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa i wzrostem popularności czystej energii. Budowa farmy fotowoltaicznej to wieloetapowy proces, który wymaga szerokiej wiedzy technicznej oraz znajomości wielu przepisów prawnych. Śledzimy branżowe nowinki i szybko wdrażamy je w życie, aby umożliwić naszym Klientom spełnienie marzenia o wkroczeniu do innowacyjnego świata OZE. Kompleksowo obsługujemy inwestycje na terenie całej Polski.

Budowa farmy fotowoltaicznej z PowerOn to gwarancja:

 • bezpłatnych konsultacji,
 • przeprowadzenia przez wszystkie formalności – od uzyskania pozwolenia na inwestycję aż po wydanie koncesji na sprzedaż wyprodukowanej energii,
 • dostarczenia najlepszych urządzeń i materiałów objętych gwarancją (dajemy 12 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne),
 • profesjonalnego wykonania – montaż farmy fotowoltaicznej, jej uruchomienie i podpięcie do sieci elektrycznej,
 • fachowej obsługi – monitoring systemu, serwis, sprawna pomoc w razie jakichkolwiek problemów (5 lat gwarancji na montaż).

Chcesz wykorzystać wyjątkowe możliwości, które daje fotowoltaika? Zastanawiasz się nad budową farmy słonecznej?

Zapraszamy do kontaktu – zadzwoń lub napisz i umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem PowerOn.

Zadzwoń na numer +48 515 792 391
lub wyślij maila na kontakt@e-poweron.pl