Oferta

Elektromobilność - droga do rozwoju

Program Elektromobilności, jeden z najważniejszych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ma na celu stworzenie dogodnych warunków dla upowszechniania korzystania z pojazdów elektrycznych — przede wszystkim ze zbiorowego transportu miejskiego, opartego zarówno o autobusy elektryczne, jak i pozostałe środki transportu, wykorzystujące napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania.

Widzimy na tym polu ogromny potencjał do rozwoju i chcemy pomóc wprowadzać elektromobilność naszym klientom. Dlatego postanowiliśmy nawiązać bliską współpracę z najlepszymi w tym obszarze firmami w naszym kraju. Jestem przekonany, że dzięki temu osiągniemy efekt synergii i przewagę konkurencyjną.

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców, samorządów oraz Operatorów Sieci Dystrybucyjnych.

Klienci, którzy myślą o postawieniu stacji na terenie swojej firmy (zarówno ogólnodostępnej jak i o ograniczonej możliwości korzystania tylko dla swoich klientów lub pracowników) mogą liczyć na nasze kompleksowe rozwiązania począwszy od zaprojektowania i doboru infrastruktury ładowania, kończąc na obsłudze stacji ładowania oraz monitorowaniu i rozliczaniu użytkowników.

Operatorzy Systemów Dystrybucji mogą liczyć na kompleksowe wsparcie przy budowie sieci ogólnodostęnych stacji ładowania oraz na zarządzaniu tą infrastrukturą wraz z analizowaniem i rozliczaniem użytkowników.

W każdym przypadku dobierzemy i zaprojektujemy urządzenie idealne do potrzeb klienta. Dostosujemy do identyfikacji wizualnej firmy. Zamontujemy i skonfigurujemy oraz przygotujemy kompleksową obsługę zarządzania infrastrukturą oraz rozliczania płatności.

  • Infrastruktura ładowania pojazdów
    Dostarczamy naszym klientom innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb oraz możliwości sieci.
  • Przyłączenie stacji ładowania do sieci
    Przeprowadzamy za klienta procedurę uzyskania warunków dla przyłączenia stacji ładowania.
  • Zarządzanie siecią stacji ładowania
    Monitorujemy działanie stacji i zarządzamy danymi o użytkownikach.

Już dziś skorzystaj z naszej obsługi energetycznej!