Oferta

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Kompleksowa usługa

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej istniejących i nowych obiektów budowlanych. Przeprowadzimy Państwa przez proces pozyskiwania warunków, projektowania, przyłączenia dla placu budowy lub przyłącza docelowego lub rezerwowego wraz z wykonawstwem.

Istniejące od lat sieci elektroenergetyczne niekiedy nie sprzyjają zagospodarowaniu terenu, na którym się znajdują. Jest to efekt zmiany charakteru planowania przestrzennego i wzrostu urbanizacji. Działki, które dawniej nie miały przeznaczenia, obecnie są wykorzystywane pod zabudowę. Linia energetyczna może być znacznym ograniczeniem podczas projektowania lokalizacji budynków czy innego sposobu wykorzystania terenu. Usuwanie kolizji elektroenergetycznych to jedna z usług, jakie świadczy nasza firma. Wykonujemy nowe projekty elektroenergetyczne oraz na ich podstawie dokonujemy przebudowy sieci.

 

Wykonujemy projekty elektroenergetyczne, na które składa się kompleksowa dokumentacja projektowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia - w tym wykonanie koncepcji, projekt budowlany i wykonawczy, nadzór autorski a także realizację inwestycji - otrzymujecie Państwo w wyniku tego "inwestycję energetyczną pod klucz".

 Zakres projektów:

  1. projektowanie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych nn/SN,
  2. modernizacje linii napowietrznych nn/SN,
  3. modernizacje stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych
  4. modernizacje układów pomiarowo-rozliczeniowych,
  5. modernizacje zasilania farm fotowoltaicznych i wiatrowych,
  6. modernizacje oświetlenia ulicznego,
  7. usuwanie kolizji elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem działki,
  8. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

 

Już dziś skorzystaj z naszej obsługi energetycznej!