Oferta

Budowa przyłącza energetycznego - krok po kroku

Budowa przyłącza energetycznego to konieczny etap każdego projektu budowlanego. Na nowsze przyłącza decydują się także inwestorzy pragnący zmodernizować swoje inwestycje i podnieść bezpieczeństwo swych instalacji.

Zanim przystąpisz do dzieła, dowiedz się, gdzie zacząć i czego będziesz potrzebował, by zrealizować plan.

Dowiedz się, jakiego rodzaju przyłącza możesz wybrać oraz jak zawnioskować o zgodę na przyłączenie prądu. Sprawdź również, od czego zależą czas i koszt instalacji elektroenergetycznej.

Skontaktuj się z nami! Przeprowadzimy Cię przez cały proces budowy przyłącza energetycznego - krok po kroku.

Zadzwoń na numer +48 515 792 391
lub wyślij maila na kontakt@e-poweron.pl

Budowa przyłącza energetycznego

Spis treści

Przyłącze energetyczne - definicja

Przyłącze elektryczne to instalacja pozwalająca doprowadzić prąd elektryczny z linii zasilającej do obiektu klienta. Przyłącza elektryczne stosuje się, aby podłączyć obiekt do sieci dystrybucyjnej, czyli, mówiąc potocznie, doprowadzić do budynku prąd. Przyłącza można stosować dla sieci niskiego i średniego napięcia stanowiących źródło prądu dla budynków mieszkalnych i przemysłowych.

Rodzaje przyłączy energetycznych

Wyróżnia się kilka rodzajów przyłączy energetycznych. Wyróżnia się instalacje niskonapięciowe (230-400V), średnionapięciowe (15kV) i wysokonapięciowe (110kV).

Najbardziej popularny podział uwzględnia jednak różny sposób przyłączenia. Pod tym względem wymienić należy przyłącza kablowe i napowietrzne.

Przyłącza napowietrzne stosuje się, gdy w niewielkiej odległości od budynku dostępna jest napowietrzna linia zasilająca. Przyłącze takie najczęściej występuje dla niskich napięć lub dla średnich (wówczas na słupie montuje się napowietrzną stację trafo, z której jest zasilany klient).

 • niższy koszt,
 • krótszy czas realizacji projektu,
 • idealne jako przyłącze tymczasowe do zasilania placu budowy.

Wady instalacji napowietrznej:

 • niska estetyka,
 • narażenie na czynniki atmosferyczne,
 • trudności przy rozbudowie sieci,
 • wyższe zagrożenie porażeniowe.

Przyłącze kablowe polega na połączeniu obiektu klienta z siecią dystrybucyjną energetyki za pomocą kabla ułożonego w ziemi, który zasila rozdzielnię na terenie klienta. Montaż takiego przyłącza wymaga wcześniejszego naniesienia jego przebiegu na plan geodezyjny działki. Konieczne jest bowiem dostosowanie go do pozostałych instalacji na danym terenie. Przyłącza kablowe nie zaburzają estetyki nieruchomości i dają większą pewność zasilania. Do ich budowy stosuje się kable izolowane, chroniące przewód przed czynnikami środowiskowymi w kwaśnej glebie. Ten rodzaj przyłącza jest nieco droższy.

Zalety:

 • nie zaburza estetyki nieruchomości,
 • stosowany dla większych mocy,
 • idealne jako przyłącze docelowe,
 • wskazane w rejonach gęstej zabudowy,
 • łatwość rozbudowy i modernizacji,
 • większa niezawodność.

Wady:

 • nieco wyższa cena,
 • dłuższy czas wykonania,
 • konieczność dostarczenia dodatkowej dokumentacji (szkic sytuacyjny),
 • konieczność prac ziemnych podczas instalacji i modernizacji.

Niektóre instalacje łączą w sobie oba rodzaje – napowietrzny i kablowy. W zależności od potrzeb i możliwości stosuje się w nich odcinki doziemne i napowietrzne.

Warto wspomnieć również o przyłączach tymczasowych - tak zwane przyłącze budowlane (prąd budowlany). Są to prowizoryczne instalacje napowietrzne lub doziemne, które zakłada się jedynie na czas budowy. Do ich zamontowania wystarczy otrzymanie z zakładu energetycznego warunków przyłączenia. Po zakończeniu prac budowlanych zastępuje się je właściwym okablowaniem, zwanym przyłączem docelowym.

Budowa przyłącza energetycznego - procedura

Procedury budowy przyłącza energetycznego określone są polskim prawem. Aby uzyskać na nie pozwolenie należy zawnioskować o wydanie warunków instalacji do najbliższego zakładu energetycznego. Warto w tym celu dowiedzieć się, co powinno znaleźć się we wniosku i czego spodziewać się w odpowiedzi. Sprawdź, jak wygląda i ile trwa procedura ubiegania się o przyłącze.

Prawo energetyczne – jakie przepisy regulują przyłączanie prądu?

Podstawą prawną określającą przepisy dotyczące budowy przyłącza jest ustawa z dnia 10.04.1997 roku Prawo Energetyczne (tekst jednolity z 11.09.2013 roku, Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 i Dz. U. z 2013 roku poz. 984). Dodatkowo każdy inwestor musi opracować projekt przyłącza zgodnie z warunkami z zakładu energetycznego i zawartej z nim umowie.

Zgłoszenie budowy przyłącza energetycznego - wniosek

Pierwszym krokiem do budowy przyłącza energetycznego jest wystosowanie zgłoszenia do zakładu energetycznego - jest to wniosek o wydanie warunków. W zgłoszeniu tym wnioskujemy o określenie warunków, które należy spełnić, by móc przyłączyć swój obiekt do sieci energetycznej. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać wspomniany wniosek, potwierdzenie własności działki oraz plan instalacji na działce i na działkach sąsiednich. Wnioskujący właściciele firm obowiązkowo załączają również wypis z KRS.

Warunki, umowa i odbiór instalacji

W odpowiedzi na zgłoszenie wnioskodawcy dystrybutor wydaje warunki przyłączenia oraz umowę przyłączeniową. Warunki określają, czy inwestor może wykonać instalację oraz w jaki sposób może to zrobić. Zakład energetyczny określa też w nich dozwolone parametry techniczne danego przyłącza oraz parametry dla rozdzielni lub stacji trafo.

Oprócz określenia warunków, zakład energetyczny proponuje również kształt umowy wraz z podaniem opłaty za przyłączenie oraz terminami realizacji przyłącza. Na mocy podpisanej umowy dystrybutor podłącza prąd do złącza kablowego lub kablowo - pomiarowego, z którego następnie zasilany jest obiekt klienta.

Wreszcie, po przeprowadzonej kontroli, inwestor potwierdza odbiór instalacji. Po podpisaniu umowy z dostawcą energii, następuje załączenie napięcia.

Terminy realizacji projektu przyłącza energetycznego

Proces przyłączania energii może zamknąć się w kilku tygodniach lub trwać nawet ponad rok. Termin realizacji budowy przyłącza energetycznego zawarty jest w umowie z dystrybutorem i szacowany jest na podstawie kilku czynników. Jednym z nich jest okres, na jaki ma być zamontowana instalacja. O wiele mniej czasu zajmuje budowa przyłącza tymczasowego – jest to zwykle okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Średni czas instalacji przyłącza docelowego wynosi z kolei około pół roku.

Proces doprowadzania energii wydłuża się często również wraz ze wzrostem mocy przyłączeniowej instalacji. Im wyższa moc pobieranej energii, tym bardziej zaawansowany projekt, dlatego duże firmy muszą liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania na zakończenie instalacji.

Wreszcie w szacowany okres przyłączenia energii należy wliczyć ryzyko wystąpienia niesprzyjających okoliczności. Mogą do nich należeć awarie energetyczne lub niekorzystne warunki atmosferyczne. Czynniki te uwzględnione są w terminie określonym w umowie.

Jaki jest koszt budowy przyłącza energetycznego?

Koszt przyłącza energetycznego wynika z uzyskanych warunków oraz zastosowanej technologii a także nakładów jakie musi poczynić dystrybutor aby przyłączyć nas do swojej sieci.

Jakie projekty elektroenergetyczne wykonujemy w Poweron?

Poweron oferuje kompleksowy zakres usług w ramach projektowania i wykonywania budowy przyłączy elektroenergetycznych. Sporządzamy koncepcję, projekt budowlany przyłącza energetycznego i wykonawczy oraz dokumentację projektową sieci niskiego i średniego napięcia. W ramach naszych usług oferujemy następujące prace:

 • projektowanie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych nn/SN,
 • modernizacje linii napowietrznych nn/SN,
 • usuwanie kolizji elektroenergetycznych,
 • realizację projektu – wykonanie prac instalatorskich,
 • modernizacje stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych,
 • modernizacje układów pomiarowo-rozliczeniowych,
 • modernizacje zasilania farm fotowoltaicznych i wiatrowych,
 • modernizacje oświetlenia ulicznego, biurowego i przemysłowego.
 • usuwanie kolizji elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem działki,
 • przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 • wsparcie w kompletowaniu i przygotowywaniu wniosku i dokumentacji,
 • kompleksowe doradztwo w sprawie procedury instalacji, wyboru urządzeń i dostawcy,
 • serwis instalowanych przez nas urządzeń.

Zyskaj moc z niezawodnym wykonawcą przyłączeń elektroenergetycznych

Budujesz dom lub domek na działce? Modernizujesz swoją inwestycję? Potrzebujesz instalacji, która zapewni Ci niezawodny dostęp do prądu. Budowa przyłącza energetycznego - skontaktuj się z PowerOn – doradzimy Ci, jak dobrać i zaplanować Twoje nowe przyłącze i kompleksowo obsłużymy cały proces.

Postaw na fachową i nowoczesną firmę, która pomoże Ci podłączyć moc do Twojej nieruchomości solidnym przyłączem, które przetrwa długie lata.

Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń
na numer +48 515 792 391
lub wyślij maila na kontakt@e-poweron.pl